Evenimente Evenimente
  • Galerie foto eveniment lansare proiect
  • Lansare site proiect
  • Invitatie lansare oficiala a proiectului
  • Instruirea personalului creşte calitatea serviciilor
Newsletter Newsletter
Despre proiect Despre proiect

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER a lansat proiectul de "Formare a formatorilor".

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER împreună cu SIVECO România SA au lansat proiectul "Formarea formatorilor, o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesională din domeniul feroviar".
Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanţare POSDRU 57/1.3/S/38654 încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Valoarea totală a proiectului este de 9.707.804 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.290.796 lei. Proiectul se implementează la nivel naţional în cele 8 regiuni de dezvoltare, pe o perioadă de 36 luni.
Obiectivul proiectului este dezvoltarea formării profesionale continue a formatorilor din domeniul feroviar, prin organizarea de programe de formare profesională continuă pentru aceştia. Pe termen lung, implementarea proiectului va conduce la creşterea calităţii programelor de formare profesională continuă a angajaţilor din domeniul feroviar, fapt ce va avea două efecte majore: în plan naţional va asigura creşterea calităţii serviciilor feroviare şi implicit creşterea satisfacţiei beneficiarilor finali (călători, transportatori), iar în plan european armonizarea serviciilor feroviare româneşti cu cele oferite de alte state membre UE.
"Ne confruntăm cu o scădere a traficului şi posibil a personalului, iar cei care rămân în sistem trebuie să fie mai bine pregătiţi. În ultima perioadă, am avut o serie de evenimente neplăcute pe calea ferată şi vrem să-i pregătim pe angajaţi să gestioneze cu profesionalism orice problemă", a declarat în conferinţa de deschidere a proiectului Claudiu Dumitrescu, Directorul Direcţiei de Infrastructură Feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor.