Navigare Navigare
Newsletter Newsletter
Evenimente Evenimente
« Înapoi

Instruirea personalului creşte calitatea serviciilor

 Instruirea personalului creşte calitatea...

 
Instruirea personalului creşte calitatea serviciilor
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER a lansat proiectul "Formarea formatorilor".

Bucureşti, 1 octombrie 2009 - Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER împreună cu SIVECO România au lansat ieri proiectul "Formarea formatorilor, o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesională din domeniul feroviar".


Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanţare
POSDRU 57/1.3/S/38654 încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 9.707.804 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9.290.796 lei. Proiectul se implementează la nivel naţional în cele 8 regiuni de dezvoltare, pe o perioadă de 36 luni.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea formării profesionale continue a formatorilor din domeniul feroviar, prin organizarea de programe de formare profesională continuă pentru aceştia. Pe termen lung, implementarea proiectului va conduce la creşterea calităţii programelor de formare profesională continuă a angajaţilor din domeniul feroviar, fapt ce va avea două efecte majore: în plan naţional va asigura creşterea calităţii serviciilor feroviare şi implicit creşterea satisfacţiei beneficiarilor finali (călători, transportatori), iar în plan european armonizarea serviciilor feroviare româneşti cu cele oferite de alte state membre UE.

"Ne confruntăm cu o scădere a traficului şi posibil a personalului, iar cei care rămân în sistem trebuie să fie mai bine pregătiţi. În ultima perioadă, am avut o serie de evenimente neplăcute pe calea ferată şi vrem să-i pregătim pe angajaţi să gestioneze cu profesionalism orice problemă", a declarat în conferinţa de deschidere a proiectului Claudiu Dumitrescu, Directorul Direcţiei de Infrastructură Feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor.
 
"Fondurile pentru proiect nu s-au atras în defavoarea dezvoltării infrastructurii pentru că nu provin din Programul Operaţional Sectorial de Transport. Proiectul va creşte calitatea prestaţiei lucrătorilor noştri prin care vom obţine rezultate mai bune", a adăugat Dumitrescu.

"Proiectul urmăreşte identificarea nevoilor de pregătire ale formatorilor din domeniul feroviar într-o manieră inovativă şi eficientă, prin realizarea unei analize de nevoi de formare şi prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem de formare bazat pe TIC (blended learning prin portal eLearning), îmbunătăţirea bagajului de cunoştinţe şi de abilităţi ale formatorilor şi certificarea lor prin implementarea de programe de formare şi perfecţionare inovative şi interactive, preluarea şi diseminarea de bune practici în formarea formatorilor prin organizarea de întâlniri şi workshopuri cu participare internaţională şi prin realizarea unei broşuri informative", a declarat Marius Şerban, Directorul General al CENAFER.

SIVECO Romania va asigura suportul pentru aceste cursuri prin platforma de eLearning.

"Platforma eLearning va fi optimizată pentru instruire în ritmul cursanţilor prin colaborare online, testare şi evaluare - pentru a măsura impactul şi eficacitatea programelor de instruire", a declarat Cătălin Ştefan, Responsabil proiect din partea SIVECO Romania.


Centrul de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER
va organiza programe de formare profesională continuă structurate pe trei categorii: generale, pe domenii specifice şi în domenii conexe transportului feroviar, concepute să dezvolte şi abilităţile de a utiliza tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC).

În cadrul proiectului vor putea beneficia de cursuri gratuite 60 formatori interni şi 450 formatori ai companiilor feroviare, în total 510 formatori instruiţi şi certificaţi prin programele de formare din domeniul feroviar.
 
 
Despre CENAFER - Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară
 
Este înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 58/2004, aprobată prin Legea nr. 408/2004 şi reorganizat prin Hotărârea Guvernului nr. 1399/2009. CENAFER este organizat şi funcţionează ca instituţie publică, finanţată integral de la bugetul de stat, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor să asigure formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.
Pe lângă activităţile principale precizate mai sus CENAFER efectuează analize şi elaborează studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare.
Asigură consultanţă de specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă metodologică, respectiv punerea la dispoziţie de metodologii, documentaţii, aplicaţii, tematici, programe, planuri de lecţii şi materiale de instruire tipărite, pe suport magnetic sau audiovizual. CENAFER duce la îndeplinire unele obligaţii ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la formarea-calificarea şi perfecţionarea personalului care efectuează operaţiuni feroviare, la care România este parte. CENAFER colaborează cu alte instituţii ale statului în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, precum şi pentru completarea/actualizarea Registrului Naţional al Calificărilor profesionale din România, în domeniul său de activitate.
CENAFER are sediul central în Bucureşti şi şapte centre teritoriale în municipiile Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa.
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER deţine o bogată experienţa în materie de calificare, perfecţionare sau specializare în domeniul feroviar, deoarece în anul 2004 instituţia a fost înfiinţată prin preluarea Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi a centrelor de calificare din structurile regionale ale CNCF "CFR" SA. Acestea funcţionau încă din 1972 pentru a asigura instruirea personalului feroviar pe domenii de specialitate, fiind organizate prin Legea nr. 2/1971.
Bazându-se pe tradiţia în instruirea personalului feroviar, respectând standardele impuse de Uniunea Europeană, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, CENAFER se impune în lupta împotriva cronometrului informaţional, prin ansamblul de cunoştinţe diseminate în cadrul programelor organizate.
 
Persoane de contact:
Manager proiect: Alberto-Luiss POPESCU
telefon: 0752.693.014.
 
Asistent proiect: Gabriela BITERE
telefon: 0752.693.034.